Doneren

Uw gift voor het werk van Stichting Volharding is hartelijk welkom! U steunt hiermee rechtstreeks het evangelisatiewerk in de Belgische gevangenissen en de verpreiding van Bijbels en christelijke lectuur op Nederlandse politiebureaus. Stichting Volharding beschikt over een ANBI-status, waardoor uw gift volledig aftrekbaar is.