Gevangenis Merksplas

De Belgische strafinrichting te Merksplas is een gesloten penitentiaire inrichting voor veroordeelden en een beveiligde inrichting voor geïnterneerden. Er is ook een psychiatrische afdeling waar gevangenen in een psychiatrische crisis terecht kunnen. Er verblijven momenteel +/- 690 mannen verdeeld over paviljoenen. Het gebouw dateert van 1825 en was van oorsprong een kolonie voor de opvang van bedelaars en landlopers. Leo Potappel is namens Stichting Volharding protestants aalmoezenier in deze strafinrichting en vertelt het volgende over zijn werkzaamheden:

Wanneer u het Rijksmuseum in Amsterdam bezoekt, zult u behalve Rembrandts bekende schilderij  de Nachtwacht ook De zeven werken van barmhartigheid (1504) van de Meester van Alkmaar aantreffen. Op deze panelen worden de woorden van Christus uit Mattheüs 25 mooi geïllustreerd. Christus vertelt hier onder meer over het bezoeken van gevangenen. Dit bijzondere werk mag ik als protestants aalmoezenier namens Stichting Volharding in de Belgische strafinrichting te Merksplas al verschillende jaren doen.

Het is de opdracht van Christus om gevangenen te benaderen met oprechte liefde en compassie. ‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent.’ (Hebreeën 13:3a) Het is bijzonder dat wij als aalmoezeniers alle ruimte krijgen om naar de gedetineerden te luisteren en met hen het persoonlijke gesprek aan te gaan.   

Doordat in Merksplas vooral langgestraften zijn geplaatst, is het mogelijk om een band met hen op te bouwen. Ik begeleid nu bijvoorbeeld al geruime tijd een gevangene die een schriftelijke Bijbelcursus volgt. Hierdoor krijgt hij meer kennis van de Bijbel, kan hij met zijn vragen bij mij terecht en merk ik dat de boodschap hem raakt. Gevangenen die voorheen de Bijbel niet kenden, komen via het gevangeniswerk in aanraking met Gods Woord! Helaas  zijn er ook teleurstellende momenten. Soms lopen gesprekken minder goed of haken mensen af. Ik streef ernaar om elk gesprek af te sluiten met het lezen van een stukje uit de Bijbel en gebed.

Naast het voeren van persoonlijke gesprekken delen we ook christelijke lectuur uit.  Wekelijks organiseren we op zondagmiddag een dienst, waarbij we als protestantse aalmoezenier bij toerbeurt voorgaan in de dienst. We mogen de boodschap van genade en vergeving door het bloed van Jezus Christus brengen. De dienst wordt omlijst door medewerking van een zanggroep en instrumentalisten. Ook is er eenmaal per week Bijbelstudie met een groep geïnteresseerden.

Uiteindelijk draait het om het Woord van God. Dat heeft kracht, dwars door gevangenismuren heen. We mogen het verwachten van Jezus Christus, die zei: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde’.