Ons werk in Nederland

Stichting Volharding is actief in 95% van de Nederlandse politiecellencomplexen. Hier plaatsen en onderhouden we boekenkasten met Bijbels en christelijke lectuur. De Bijbels en boeken mogen door arrestanten kosteloos worden gelezen - ze mogen de Bijbels en boeken zelfs gratis meenemen! Zie het menu hiernaast om een beeld te krijgen van ons assortiment.

Op alle locaties zijn vrijwilligers ('veldwerkers') actief die de boekenkasten op orde houden en aanvullen. Zij onderhouden ook het contact met met de arrestantenverzorgers en leidinggevenden en stimuleren zo het gebruik van de boeken. De veldwerkers worden aangestuurd door een landelijke coördinator.

Ook hebben we een groeiend aantal contacten met justitiepredikanten in gevangenissen en andere detentiecentra. Waar mogelijk proberren we het justitiepastoraat te ondersteunen door het aanbieden van Bijbels en christelijke lectuur. We merken dat we daarmee van meerwaarde kunnen zijn en zijn dus altijd op zoek naar mogelijkheden om onze Bijbels en lectuur op nieuwe locaties te kunnen verspreiden!