Veldwerk Amsterdam

Piet en Eleonora Evers zijn als veldwerkers actief voor Stichting Volharding op de politiebureaus in Amsterdam. Hieronder doen ze verslag van hun activiteiten binnen de muren.

Ons werk binnen de muren van de politiebureaus in Amsterdam doen we, als man en vrouw, altijd samen. Ook doen we vrijwilligerswerk in verschillende gesloten jeugdinrichtingen (onder jeugdigen tussen 12 en 18 jaar). De jongeren die daar verblijven kunnen vanwege verschillende omstandigheden tijdelijk niet meer thuis wonen. Ook zijn we een paar keer per jaar vrijwilliger tijdens een zondagse dienst in een jeugdgevangenis.

Op de politiebureaus hebben we in ieder complex een boekenkar die we eens per zes weken aanvullen met nieuwe Bijbels en lectuur. Samen met een arrestantenverzorger maken we dan ook een rondje met de boekenkar langs te cellen. De arrestantenverzorger opent en sluit de celdeuren voor ons, wij proberen het gesprek aan te gaan met degene achter de celdeur. We vragen of we even binnen mogen komen en of er interesse is om iets te lezen. Soms ontstaan er mooie en ontroerende gesprekken. We ontmoeten verschillende mensen uit allerlei culturen. Sommigen zijn enorm verrast dat we Bijbels of christelijke lectuur in hun taal hebben. We zijn slechts voorbijgangers in hun levens, maar we hopen en bidden dat de achtergelaten lectuur hoop en toekomst mag bieden in hun vaak kapotte levens.

Ons werk op de politiebureaus betekent ook dat we er regelmatig de diensten, die op zondagmiddag gehouden worden door een predikant, bezoeken. Wij zijn er dan bij met met onze boekentafel, maar ook proberen we gesprekken te voeren voor en na de dienst. Een luisterend oor bieden is een belangrijk aspect op deze zondagmiddagen. We nemen regelmatig een muziekgroepje mee, zij verzorgen zang en muziek. Vaak mogen we terug zien op onvergetelijke momenten, die we heel intensief met elkaar beleven en die we niet graag zouden missen. We zijn dankbaar dat we op deze manier iets mogen betekenen voor jonge mensen, die in hun levens vaak al zoveel hebben meegemaakt.

Piet en Eleonora Evers