Over ons

Zending en evangelisatie. Het verspreiden van de Blijde Boodschap: vergeving van zonden en het eeuwige leven door het geloof in Jezus Christus. Zending wereldwijd, maar vaak ook heel dichtbij. Soms zelfs letterlijk om de hoek. Dat laatste is precies wat Stichting Volharding doet. Het is onze missie om mensen te bereiken die in Jezus’ tijd zouden worden gekwalificeerd als ‘tollenaars en zondaars’ (Markus 2:15). Arrestanten en gedetineerden zijn onze doelgroep. We weten ons daarbij gemotiveerd door de oproep uit Hebreeën 13 om de gevangenen te gedenken alsof we ook zelf gevangen zijn.

Het motto van Stichting Volharding is: Geboeid door het Woord. Daarom verspreiden we Bijbels in veel verschillende talen en christelijke boeken met ervaringsverhalen van (voornamelijk) ex-criminelen. Het is onze missie om door middel van het verspreiden van Bijbels en christelijke boeken een boodschap van hoop, levensverandering en toekomstperspectief te bieden aan arrestanten en gedetineerden. We hopen en bidden dat dit hierdoor een een proces van bezinning en heroriëntatie op gang zal komen in de levens van mensen die vaak te kampen hebben met de gebrokenheid van het leven, met verslavingen of andere problematiek. We geloven dat dit ten diepste alleen mogelijk is wanneer Jezus Christus hun hart verandert en hun leven vernieuwt.

Stichting Volharding werd in 2003 opgericht door Willem den Hertog en heeft het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee als bakermat. U kunt op verschillende manieren betrokken zijn op het werk van Stichting Volharding. Allereerst vragen we uw gebed voor al onze activiteiten. Daarnaast kunt u ons werk financieel ondersteunen, onder andere door via onze site te doneren. Stichting Volharding is in het bezit van de ANBI-status. Ook kunt u zich via de website abonneren op onze halfjaarlijkse nieuwsbrief en kunt u via Facebook op de hoogte blijven van ons werk door de pagina van Stichting Volharding te gaan volgen.

Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me.
I once was lost
But now I'm found
Was blind but now I see