Logo Stichting Volharding

 

Betekenis van ons logo
Het logo van Stichting Volharding zit vol symboliek. Hieronder leggen we graag de betekenis van ons logo uit.

Gids
De achterste persoon in het logo wijst niet op zichzelf, maar naar omhoog. Het symboliseert dat we ons in alle activiteiten afhankelijk weten van onze hemelse Vader. Met name in de contacten en gesprekken met arrestanten en gedetineerden verwachten we het helemaal van Hem.


Volharden
Het werk van Stichting Volharding richt zich op mensen die zich vaak (letterlijk) aan de rand van de samenleving bevinden. Door hun omgeving zijn ze vaak afgeschreven. Dit wordt gesymboliseerd door de voorste persoon in het logo: een mens zonder gezicht. De afwerende houding van deze persoon staat voor de soms weerbarstige werkelijkheid waar we in ons werk mee te maken hebben. Niet elke arrestant of gedetineerde zit te wachten op het Evangelie van Jezus Christus. Het toont de noodzaak om - biddend! - te volharden in ons werk.


Basis 
Het Woord van God, de Bijbel, is de basis onder al het werk en alle activiteiten van Stichting Volharding. Het houvast dat we zelf in dit Woord gevonden hebben, gunnen we ook aan anderen. We vertellen graag dat het vleesgeworden Woord, Jezus Christus, hen vergeving van zonden en eeuwig leven geven wil!