Het motto van Stichting Volharding is: Geboeid door het Woord. Daarom verspreiden we Bijbels en christelijke lectuur onder arrestanten en gedetineerden, die in Nederland en België achter de tralies zitten. Dit doen we onder andere door het plaatsen en onderhouden van boekenkasten.

Het is onze missie om arrestanten en gedetineerden (opnieuw) in aanraking te brengen met Gods liefde voor deze wereld, voor zondige mensen. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ We zijn er van overtuigd dat alléén deze Blijde Boodschap echte hoop en toekomstperspectief biedt.

Stichting Volharding is in 2003 opgericht door Willem den Hertog en heeft het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee als bakermat. Er zijn tientallen vrijwilligers en veldwerkers vanuit heel Nederland betrokken bij het werk van Stichting Volharding. Ook u kunt op verschillende manieren betrokken zijn:

  1. We vragen om gebed. In ons werk hebben we de Geest en leiding van God hard nodig!
  2. We vragen om financiële steun. Via deze site kunt u uw gift doneren.
  3. We vragen om meeleven. Dit kunt u doen door een (gratis) abonnement te nemen op onze nieuwsbrief.

Coördinatie & Communicatie

“God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”  Romeinen 5:8

Graag stel ik mij voor als coördinator van Stichting Volharding. Mijn naam is Marie-Anne van der Ent. Ik ben getrouwd en samen hebben we 4 volwassen kinderen. In mijn werk als conducteur en politiesurveillant heb ik veel mensen ontmoet die zichtbaar op een dieptepunt in hun leven waren. Om te mogen getuigen van de hoop en de genade van het Nieuwe Leven dat Christus aan het licht heeft gebracht, is een dankbare taak.

Hier wil ik graag mijn bijdrage aan leveren door onze vrijwilligers te ondersteunen. En ook om de verschillende taken voor de stichting uit te voeren. Ik heb interesse in mensen en vind het fijn om een motivator en ondersteuner te zijn. Ik vind het leuk om praktische zaken te regelen en nieuwe dingen te bedenken. Ik werk daarvoor deels vanuit huis en ga ook op pad met de vrijwilligers naar de diverse instellingen. Uw gebed is daarbij de motor van het werk. De stichting heeft een trouwe achterban waar we heel dankbaar voor zijn. Zo mogen we met elkaar in afhankelijkheid het Goede Nieuws verspreiden aan ieder die het horen wil.

Graag tot ziens!

Marie-Anne van der Ent

info@stichtingvolharding.nl
06 20 34 96 26
(werkdagen: woensdag en donderdag)

Bestuur

Dick den Hertog (voorzitter)
Karel van Holten (secretaris)
Coen Slurink (penningmeester)
Marie-Anne van der Ent (coördinatie Nederland)