‘Vallen en opstaan!’ is een nieuwe titel in ons assortiment. De auteur, Peter Dijkstra, is ervaringsdeskundige, (jeugd)preventiewerker bij Toegeruste Generatie en coach bij Cleansing Stream.

‘De ondertitel van mijn boek luidt: Dordtse ‘witte duivel’ vindt rust. Deze bijnaam, waar ik niet trots op ben, kreeg ik van mijn vrienden omdat ik altijd vol zat met rotgeintjes, nogal opgefokt was en vaak onder invloed van drank en drugs was. Ook het contrast van mijn spierwitte lange haren en mijn, door drugs veroorzaakte, grote zwarte pupillen zorgden voor een felle uitstraling. Deze donkere periode in mijn leven duurde zo’n zeven jaar.’

‘Ik had een onrustige thuissituatie. Mijn vader was agressief en mishandelde het hele gezin, waardoor ik al vroeg het huis ontvluchtte en vaak op straat was. Met mijn vrienden begon ik te roken en te drinken. Later werd er ook geblowd en dat gaf me rust. Na de scheiding van mijn ouders was er weinig geld en ging ik stelen, ik werd een succesvolle ‘winkelrat’. Rond mijn vijftiende kwam ik in aanraking met speed en vrij snel daarna snoof ik cocaïne. Op mijn zeventiende werd ik uit huis gezet en ging ik ‘op mijzelf’ wonen. Mijn drugsgebruik nam toe en ik begon ook met hallucinogene middelen zoals paddo’s en LSD. Ik verdiende mijn geld met stelen, inbreken, helen, roven en drugs dealen. Ik leefde voor plezier en genot, maar de onrust nam weer toe. Ik werd doodongelukkig!’

‘In deze duisternis kwam ik via bijzondere aanwijzingen ‘op het spoor’ van God. Ik vroeg mijn moeder om een Bijbel en begon die te lezen. En ik begon te bidden. God gaf me na verloop van tijd kracht om te stoppen met drugs en om te werken voor mijn geld. Later gingen mijn vriendin en ik onverwachts naar een kerkdienst, waar ik diep werd aangeraakt door het zingen en bidden. Ik ervoer een geestelijke kracht en ik wist toen 100% zeker, dit is God! Een week later ging ik naar een evangelisatiedienst en de evangelist zei: ‘God is goed, Hij wil je vergeven en een nieuw leven geven! Als je in het reine wilt komen met God, moet je je bekeren van je zonden en je leven toewijden aan Jezus!’ En dat kwam binnen, ik wilde rein en clean leven! Ik ben in die dienst naar voren gegaan en heb samen met die evangelist het zondaarsgebed gebeden. Ik huilde bittere tranen, want ik besefte hoe rot ik was geweest! Maar God greep in en gaf me rust in Hem!’

‘In mijn boek benadruk ik dat er niet alleen bevrijding nodig is, maar ook innerlijke genezing. Je kunt een gebroken hart oplopen, er zijn heftige herinneringen, je kunt vastzitten! Daarom moet je geestelijk op de operatietafel en om in die processen van herstel te stappen is lef en volharding nodig! Jezus vraagt om overgave aan Hem, om te worden zoals Hij. We moeten daarom de Bijbel bestuderen, optrekken met gelovigen en ons relationeel uitstrekken naar God. Hoe makkelijk vertrouw je weer op je eigen inzichten en volg je je eigen verlangens! Je innerlijk moet vernieuwd worden: ‘Kneed me, Heere God, tot Uw eer!’’

‘Jonge en gebroken mensen gaan mij aan het hart. Het is mijn verlangen dat ze herstellen en God leren kennen. Ik bid dat God mijn verleden gebruikt om anderen te helpen en dat ik mag doorgeven wat ik zelf heb ontvangen. Mijn boek laat zien dat de bevrijdende en helende kracht van Jezus’ bloed een realiteit is.’