Sinds de presentatie van het boek Stem van duisternis, stem van licht heb ik Wilfred Kols steeds beter leren kennen. En daar ben ik dankbaar voor! Ik heb daardoor iemand leren kennen die vol passie kan vertellen over wie de Heere Jezus voor hem geworden is: ‘Het moet niet gaan om het verhaal van Wilfred, maar Jezus moet centraal staan!’ Omdat Stichting Volharding het boek van Wilfred heeft opgenomen in haar assortiment, heb ik hem voor deze nieuwsbrief wat vragen voorgelegd.

Matthijs: Ik heb je boek in één keer uitgelezen. Je hebt een veelbewogen levensgeschiedenis en je Molukse roots spelen daarin een belangrijke rol. Diefstal, geweld, drugs, alcohol bepaalden je leven, maar je kwam tot geloof. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wie is de Jezus nu voor je?
Wilfred: De Heere Jezus is mijn Inspirator, mijn Raadgever, mijn Leidsman en mijn Redder. Hij geeft me wijsheid en is de Beschermer van mijn gezin!
Matthijs: Welke Bijbeltekst of welk Bijbelverhaal betekent heel veel voor je?
Wilfred: Sowieso de geschiedenissen in Koningen en Kronieken. Twee Bijbelteksten die in mijn leven heel belangrijk zijn geworden, zijn ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.’ (Jeremia 29:11) en ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn’ (Lukas 4:18).
Matthijs: Je kwam tot geloof in de gevangenis, God gebruikte daarvoor het boek Ik zal nooit meer huilen van Nicky Cruz (zie fragment uit Stem van duisternis, stem van licht, MG). Dat boek gebruikt Stichting Volharding ook al jaren in de politiecellencomplexen. Het verspreiden van Bijbels en christelijke boeken is onze corebusiness. Waarom is het verspreiden van de Bijbelse boodschap achter de muren zo belangrijk volgens jou?
Wilfred: Het werk van jullie stichting is belangrijk omdat de boeken die worden uitgedeeld ook echt mensenlevens veranderen, er zit kracht in! De boeken zijn geschreven door mensen die heel intens hebben meegemaakt dat de levende God in hun leven kwam. Daardoor kunnen verdorde levens weer hoopvolle levens worden. Zelfs in de donkerste cel, letterlijk en figuurlijk, kan er verandering komen. Daarom is het zo belangrijk dat de boeken beschikbaar zijn, zelf ben ik daar één van de levende bewijzen van. Gods Geest raakte me aan door de woorden uit een boek, daar in die isoleercel.
Matthijs: Over Nicky Cruz (zie foto, MG) gesproken, hij is een soort geestelijke vader voor je geworden. Op welke manier herken je jezelf in hem?
Wilfred: Hij is inderdaad een geestelijke peetvader voor me. Ik heb veel van Nicky geleerd. Zijn wijsheid en levenservaringen, maar zeker ook de ‘sleutels’ die hij me gaf, waardoor ik inzag dat het leven met God boven alles gaat. Ik herken me ook in zijn duistere, occulte tijd en in zijn verharde tijd als bendeleider van de New Yorkse Mau Mau. Verhard, vol ongenoegen en een kille duisternis om hem heen. Maar ik herken me vooral in de manier waarop God hem in aanraking bracht met Jezus en hoe hij daarna machtig kon worden gebruikt door God.
Matthijs: Je boek gaat ook over de strijd tussen de stem van de duisternis en de stem van het licht. De titel verwijst er zelfs naar. In hoeverre herken je die strijd nog in je dagelijks leven? In hoeverre wordt je geloof aangevochten als je terugdenkt aan je beladen verleden?
Wilfred: Ja, die strijd herken ik nog vaak. Maar ik heb nu een hemelse Vader, Die met me is en voor me strijdt! En Hij geeft me de sleutels vanuit zijn Woord om te strijden tegen de machten van de duisternis. Dát geeft pas echte kracht.
Matthijs: Je hebt nog steeds contact met mensen uit je ‘oude circuit’, vooral met vrienden die lid zijn van Satudarah (een Molukse motorclub, MG). Op welke manier getuig je tegenover hen van je geloof?
Wilfred: Ik getuig van mijn geloof met mijn lifestyle. Mijn passie, mijn liefde voor Jezus, moet blijken uit mijn daden. In mijn handel en wandel. Het zijn nog steeds vrienden, alleen kijk ik nu met ogen van ontferming en hoop naar ze. Ik ervaar soms ook zeker weerstand. Dat komt omdat ik nu ècht ben – en niet alles wat ze doen goedkeur. Maar ik geef hen wel respect en heb hen lief.
Matthijs: Hoe ziet jouw dagelijks leven er nu eigenlijk uit? Wil je me daar iets over vertellen?
Wilfred: Ik werk in mijn dagelijks leven als incasso-huisbezoeker en als assistent-voorganger. Daarnaast bezoek ik regelmatig gevangenen in Nederland en Indonesië. Ik heb daar coachende gesprekken met mannen en hun gezinnen, die vastlopen in deze harde wereld. Zelf ben ik getrouwd met een lieve vrouw en samen hebben we drie kinderen. Wat houd ik toch ontzettend veel van ze.. Sinds mijn vrouw en ik Jezus hebben toegelaten in ons leven, is ons leven totaal veranderd!
Matthijs: Je bent assistent-voorganger bij Victory Outreach in Rotterdam. In je boek schrijf je mooie dingen over wat je daar allemaal hebt geleerd, zeker ook in de home (een soort mannenhuis, waar geloofstoerusting en discipline een belangrijke rol spelen, MG). Hoe belangrijk is deze kerkelijke gemeente voor je?
Wilfred: Victory Outreach is ontzettend belangrijk voor me geweest. En nog! Ik heb daar mensen om me heen die de potentie die ik in me had uit me wilden halen, maar ze zorgden er ook voor dat ik de Bijbelse voeding kreeg die ik zo nodig heb. De christelijke gemeente is, na God Zelf, de belangrijkste basis van mijn leven.

Matthijs Guijt