Arrestanten in contact brengen met het bevrijdende Evangelie van Jezus. Dat is het doel van Stichting Volharding, waar op het eiland ongeveer tachtig vrijwilligers zich voor inzetten. Matthijs Guijt is binnen de stichting actief op het gebied van coördinatie en communicatie. Het laatste wapenfeit is de vertaling van een boek voor in de gevangenissen en cellencomplexen.

Stichting Volharding zorgt in vrijwel alle cellencomplexen in Nederland voor boekenkasten met Bijbels en andere christelijke lectuur, zoals getuigenissen van ex-gedetineerden. “In een cellencomplex zitten mensen op een nulpunt in hun leven, zijn soms boos en opstandig en zijn op zoek naar een nieuw begin. Dat kan soms een ingang zijn om mensen te bereiken met het evangelie.”

4000 boeken
“Op een gegeven moment kwam het in het Engels geschreven boek ‘Doing His time’ op ons pad. Via via kwamen we in contact met de auteur James Vogelzang, die Nederlandse wortels heeft. Het kwam tot een afspraak en besloten werd om het boek te vertalen. Het vertalen bij uitgeverij Gideon heeft een paar maanden geduurd, en op Goede Vrijdag kwamen de eerste 4000 boeken bij ons binnen.” Vogelzang was zelf aanwezig bij de presentatie van het boek in de penitentiaire inrichting in Zaanstad. Daar sprak hij met gedetineerden en deelde de boeken uit.
Guijt: “We zijn erg blij met het boek, wat vertaald is naar ‘Zitten met God’. Door het Bijbelgetrouwe karakter ervan, biedt het gedetineerden prachtig studiemateriaal om zich te verdiepen in het geloof, met overdenkingen en gebeden.” Het boek is toegespitst op mensen in de gevangenis, aan de hand van verschillende Bijbelse figuren. “De meerwaarde van het boek is dat het zo goed aansluit op de belevingswereld van de gedetineerden. Zo krijgen we steeds meer ingangen om het Evangelie achter de gevangenismuren te krijgen.”

Kruisbestuiving
Afgelopen jaren is het werkveld van Stichting Volharding sterk gegroeid. Ze zijn actief in steeds meer politiecellencomplexen en het contact met gevangenissen in Nederland groeit. In België ondersteunen ze gevangenispastors. “Daardoor krijg je kruisbestuiving. Zij kunnen een beroep op ons doen, wij horen en helpen dan graag.” Het groeiende werkterrein brengt wel organisatorische en financiële uitdagingen met zich mee. “Als er nog mensen geïnteresseerd zijn om actief te worden, mogen ze zeker contact opnemen. We zoeken nog mensen die boeken en Bijbels stickeren, maar ook voor de muziekgroepen zoeken we regelmatig vrijwilligers.”

Die muziekgroepen bestaan al jaren. Wekelijks gaan er mensen richting verschillende gevangenissen in België, om daar diensten met gedetineerden te begeleiden met zang en muziek. Rondom de preek zijn er verschillende activiteiten waar de vrijwilligers aan meedoen. Dat gaat om zingen, maar kan ook het voorlezen van een gedicht zijn. Met Kerst worden er kerstattenties uitgedeeld.

Flinterdunne grens
Wat drijft de vrijwilligers? “Voor veel mensen is het een mooie mogelijkheid om evangelisatiewerk te bedrijven en de medemens te helpen. Wat ik bij mezelf ook gemerkt heb, is dat er veel vooroordelen leven tegenover gedetineerden. In de gevangenis van Merksplas bijvoorbeeld zat een groep langdurig gedetineerden vast. Dan heb je natuurlijk meteen het idee dat het grote boeven zijn.” Met een wat wrange glimlach: “Maar dat blijken het ook gewoon mensen te zijn, soms ook hele aardige mensen.” Zijn ogen glijden langs de populierenrij voor het huis. “Soms komt het door een echtscheiding dat mensen het verkeerde pad opgaan. Voor anderen waren het foute vrienden, of domweg het op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn. De grens tussen slagen en falen is flinterdun. Dat maakt je bescheiden in je oordeel.”

Het effect van het evangelisatiewerk in de gevangenis is lastig te meten. “Zoals de bekende schrijver en oud-directeur van Tot Heil des Volks J.J. Frinsel weleens schreef: ‘Alleen de successen vermelden zou de indruk wekken dat al het andere, en misschien valt het u hard tegen, maar dat is het meeste, verloren tijd en moeite zou zijn geweest. Wij geloven dat ál wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, waarde heeft. De liefde van Christus dringt ons en dát is het geheim van dit werk.’ Een prachtige uitspraak vind ik dat! De doelgroep is letterlijk en figuurlijk onzichtbaar. Wel merk je dat de schrijvers van onze boeken soms benaderd worden met brieven en mails. Ook de pastors laten weten dat hen regelmatig gevraagd wordt naar de boeken. Daarom gaan we door met dit mooie evangelisatiewerk. In de hoop en de verwachting dat God dat op Zijn manier zal zegenen.”

Dit artikel verscheen eerder in het Eilanden-Nieuws (www.eilandennieuws.nl)
Tekst en foto: Erwin Guijt