Het motto van Stichting Volharding is: Geboeid door het Woord. Daarom verspreiden we Bijbels en christelijke lectuur onder arrestanten en gedetineerden, die in Nederland en België achter de tralies zitten. Dit doen we onder andere door het plaatsen en onderhouden van boekenkasten.

Het is onze missie om arrestanten en gedetineerden (opnieuw) in aanraking te brengen met Gods liefde voor deze wereld, voor zondige mensen. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ We zijn er van overtuigd dat alléén deze Blijde Boodschap echte hoop en toekomstperspectief biedt.

Stichting Volharding is in 2003 opgericht door Willem den Hertog en heeft het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee als bakermat. Er zijn tientallen vrijwilligers en veldwerkers vanuit heel Nederland betrokken bij het werk van Stichting Volharding. Ook u kunt op verschillende manieren betrokken zijn:

  1. We vragen om gebed. In ons werk hebben we de Geest en leiding van God hard nodig!
  2. We vragen om financiële steun. Via deze site kunt u uw gift doneren.
  3. We vragen om meeleven. Dit kunt u doen door een (gratis) abonnement te nemen op onze halfjaarlijkse nieuwsbrief. Of door de pagina van Stichting Volharding te gaan volgen via Facebook.
  4. U kunt ons uitnodigen voor het verzorgen van een presentatie voor uw kerkelijke gemeente of jeugdvereniging. Neem daarvoor contact met ons op via de contactpagina op deze website.

Coördinatie & Communicatie

Vanuit mijn rol bij Stichting Volharding ben ik eerste aanspreekpunt voor onze contactpersonen, veldwerkers en leveranciers. Daarnaast kunnen geestelijke verzorgers in Nederlandse en Belgische gevangenissen contact met mij opnemen wanneer ze bijbels of christelijke lectuur willen bestellen.

Ook kun je mij benaderen als je meer wilt weten over het werk van Stichting Volharding of ons wilt uitnodigen voor het verzorgen van een presentatie voor (het jeugdwerk) in uw kerkelijke gemeente.

Wanneer je in een cellencomplex een boek van Stichting Volharding hebt gelezen en daarover verder wilt praten of op zoek bent naar een kerkelijke gemeente in je omgeving, nodig ik je van harte uit om contact met mij op te nemen.

Mariska van Veen

info@stichtingvolharding.nl
06 20 34 96 26  (werkdag: dinsdag)

Bestuur

Stichting Volharding heeft een zeskoppig bestuur, elk bestuurslid heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheden:

Dick den Hertog (voorzitter)
Matthijs Guijt (redactie nieuwsbrief en support coördinator)
Karel van Holten (secretaris)
Gertjan Spijk (penningmeester)
Mariska van Veen (coördinatie Nederland, magazijnbeheer)
Roland van Rossum (coördinatie muziekgroepen België)